ماژول حمل و نقل دلخواه

ماژول حمل و نقل دلخواه

افزونه ثبت شده در 24 اسفند 1395

[به صفحه افزونه برو]


نام دانلود سازگاری تاریخ عملیات
X-Shipping-Farsi-2.0-2.1.ocmod.zip 2.0.0.0 , 2.0.1.0 , 2.0.1.1 , 2.0.2.0 , 2.0.3.1 , 2.1.0.1 , 2.1.0.2 24 اسفند 1395 دانلود
X-Shipping-Farsi-2.2.0.0.ocmod.zip 2.2.0.0 24 اسفند 1395 دانلود
X-Shipping-Farsi-2.3.0.2.ocmod.zip 2.3.0.0 , 2.3.0.1 , 2.3.0.2 24 اسفند 1395 دانلود